Materiały do Pobrania - 2020 rok

Materiały do Pobrania - 2020 rok

Poniżej publikujemy aktualne materiały umożliwiające zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami świadczenie usług, harmonogramy odbioru odpadów, zakres i standardy zimowego utrzymania dróg na terenie gminy oraz inne dokumenty przydatne przy podejmowaniu decyzji w zakresie gospodarowania odpadami.

PRACA

KOMUNIKATY

RODO

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWALNYCH
MYSŁOWICE

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW NIESEGREGOWANYCH
MYSŁOWICE

Zabudowa Wielorodzinna

Obowiązuje od stycznia 2020 r.


PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Promocja miejskiego systemu

Materiały promocyjne

Cenniki

Standardy zimowego utrzymania

Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o. o.
ul. Stadionowa 11, 41-400 Mysłowice

tel. +48 (32) 222 60 43
tel./fax: +48 (32) 222 11 40

www.zomm.pl
e-mail: biuro@zomm.pl